TH | EN      (66) 029370000
กิจกรรม CSR เพื่อสังคมโครงการ “คนมีความรัก..อกหัก เราขอ”


 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาคาร รสา ทาวเวอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ “คนมีความรัก..อกหัก เราขอ” ที่จัดขึ้นในวันแห่งความรัก โดยทุกท่านได้มีส่วนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ทุกประเภท ให้กับทางมูลนิธิกระจกเงา จัด แจก จ่ายให้กับเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ฯลฯ ทางอาคาร รสา ทาวเวอร์ ขอขอบคุณผู้เช่าอาคารและผู้ร่วมบริจาคนำสิ่งของมาบริจาคมา ณ ที่นี้