TH | EN      (66) 029370000
อาคาร รสา ทาวเวอร์สนับสนุนน้ำดื่ม โดย รสา กรุ๊ป (RASA GROUP)


 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โดย รสา กรุ๊ป (RASA GROUP) “งานเดิน-วิ่งสามัคคี น้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2” ที่ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) & สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์