TH | EN      (66) 029370000
มอบลวดสลิง จำนวน 10 เส้น ให้กับ สถานีดับเพลิงสุทธิสาร
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อาคาร รสา ทาวเวอร์ ได้ส่งมอบลวดสลิง จำนวน 10 เส้น ให้กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงสุทธิสาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆสืบไป